Norske kvalitetsbåtar

sidan 1960

Om Øien Båt

Øien Båt har sidan starten i 1960 arbeida målretta med å utvikle og bygge norske kvalitetsbåtar. Våre båtar har kvalitetar som er tufta på lokale tradisjonar og godt handverk, der gode bruks- og sjøeigenskapar er satt i høgsete.

Øien Båt har i dag eit produksjonsprogram som omfattar leveransar av fem ulike båtmodellar. Våre båttypar og utvikling av disse er kjent for sitt Øien-design, med kvalitetar som er forespurt og verdsatt av våre kundar.